christina åkerblom ugl handledare

Christina Åkerblom är utbildad handledare för UGL- kurser, Utveckling av Grupp och Ledare. Här nedan berättar hon med egna ord om sina erfarenheter och tankar av ledarskap och team.

"Förutom handledare för UGL är jag beteendevetare med vidareutbildning i fördjupat psykosocialt arbete, kommunikation (Transaktionsanalys), konflikthantering samt gruppdynamik.

Jag är certifierad som handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) och TMS (Team Management System).

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

christina är certifierad enligt nya versionen ugl 2008Jag har arbetat sedan början av åttiotalet med utveckling av individ och grupp bland annat som personalkonsulent, egen företagare med uppdrag inom kommun, stat och privata organisationer samt som personalchef.

Jag har nu varit UGL- handledare i några år och efter varje genomförd kurs känner jag en enorm glädje att få ha varit med om detta unika att få se och delta i människors utveckling.

För mig är det oerhört viktigt att vara lyhörd till processens gång och se varje individ i den".

Motto

Christina har ett motto hon lever efter : "Uppmuntrande ord idag kan bära frukt imorgon".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.