Christian Jansson är UGL handledareBakgrund och utbildning

Christian har en examen som yrkesofficer och är certifierad UGL-handledare.

Nuvarande arbete

Christian arbetar framförallt med utbildning enligt konceptet UGL samt med handledning och coaching.

Han arbetar även med utbildning inom pedagogik och ledarskap samt med konflikthantering och avlastningssamtal.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.