Christer Tornblad är kursledare för UGL

Christer är certifierad UGL-handledare sedan 1996 och har genomfört ett stort antal kurser sedan dess.

Han har sin bakgrund i Försvarsmakten där han som huvudlärare i ledarskap satsat på att fördjupa sig inom beteendevetenskap, ledarskap, lärande och gruppdynamik.

Han är en erfaren handledare i olika sammanhang och även certifierad som handledare Utvecklande Ledarskap.  

Sedan 2014 arbetar Christer som konsult där han i huvudsak arbetar med ledares, individers och gruppers utveckling. Christer är även diplomerad stresscoach och har en examen som Psykotraumatolog (krisstöd) vid SOSCON och Högskolen i Hedmark, Norge. 

Mer om Christer

Christers beskriver själv att hans styrka är att skapa trygghet och öppenhet som möjliggör verklig utveckling.  

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.