Charlotta Skålen arbetar som handledare för UGL-utbildningCharlotta utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, år 2000.

Hon är även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory.

Arbete med personalfrågor och mänskliga rättigheter

Charlotta har tidigare arbetat inom Försvarsmakten med inriktning på frågor gällande personal och jämställdhet. Hon har även arbetat på både DO (Diskrimineringsombudsmannen) och JämO (Jämställdhetsombudsmannen).

Idag jobbar hon inom landstinget som utredare vid sidan av sitt arbete med UGL och ledarskap.

Övrig utbildning

Charlotta är utbildad socionom och även inom krishantering på gruppnivå och individnivå.

Nuvarande arbete med ledarskap

Förutom sitt arbete som UGL-handledare så driver Charlotta också eget företag där hon arbetar som konsult med inriktning på ledarskap, krishantering, jämställdhet och teambuilding.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.