cecilia hjelte ugl handledare

Cecilia Hjelte har arbetat som konsult inom området för utveckling av grupper och ledarskap under tolv års tid.

Tidigare har hon varit delägare i ett företag som arbetade med utveckling av individer, team och organisationer. Cecilia var ansvarig för försäljning, ekonomi och för genomförandet av tjänster inom utveckling av grupper och ledare.

Konsult för ledarutveckling

I början av 2000-talet var Cecilia under tre års tid bosatt i Melbourne, Australien. Där arbetade hon som konsult, bland annat med ett program för ledarutveckling för det australiensiska försvaret.

cecilia är omcertifierad enligt nya UGL 2008Hon har även på senare år hunnit med att verka som konsult inom organisationsutveckling hos Gyllene Kronan AB där hon var ansvarig dels för försäljning, dels för genomförande av tjänsterna.

UGL-handledare med utbildning i beteendevetenskap

Cecilias utbildningar innefattar bland annat universitetsutbildning i beteendevetenskap, samt utbildning i coaching och krishantering. Hon utbildade sig till UGL-handledare år 1996.

Cecilia är även certifierad i användandet av MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) och SDI (Strength Deployment Inventory).

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.