carl-johan uddenberg ugl handledare

Carl-Johan Uddenberg arbetade i 20 års tid med marknadsföring och försäljning. Den större delen av tiden inom Esselte-koncernen. 15 av de åren var i olika ledande befattningar.

Tyngdpunkten låg på utveckling av verksamheten, ledande av säljorganisationer samt utbildande av säljare.

År 1995 utbildade Carl-Johan sig till UGL-handledare och har sedan mitten på 1990-talet arbetat med konsultuppdrag både inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Uppdragen har innefattat utveckling av ledare och grupper samt utveckling av kompetens inom ramarna för Växtkraft Mål 3.

Övrig utbildning

Carl-Johan har även en Fil. kand i samhällsvetenskapliga ämnen. Detta har han kompletterat med företagsinterna säljutbildningar, säljledarutbildningar, personalledarutbildningar och ledarskapsutbildningar.

Certifiering

Denna handledare finns för närvarande inte med i Försvarshögskolans register över handledare som är omcertifierade och behöriga att genomgöra den uppdaterade version av kursen, UGL 2008.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.