Carl-Henrik Lagnefors är kursledare för UGL-kurser

Carl-Henrik har arbetat som chef i flera års tid och har även erfarenhet av styrelsearbete.

Förutom att ha utbildat sig till UGL-handledare har Carl-Henrik även utbildat sig inom Decision Dynamics och som handledare inom UL, Utvecklande Ledarskap.

Övrig utbildning

Carl-Henrik har studerat på Chalmers och senare management på IHM Business School.

Han har även studerat psykologi på Linnéuniversitetet, Emotion Psychology på Mittuniversitet samt psykoanalytisk teori och praktik på Institutet för Psykodynamisk Terapi.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.