carita säfström ugl handledare

Carita Säfström är en UGL-handledare vars akademiska bakgrund och meriter innefattar såväl en fil.kand samt pol.mag i statskunskap, företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi samt i statistik och juridik.

Hon har även studerat organisationspsykologi genom Business Coaching of Scandinavia.

Organisationskonsult

Förutom certifierad UGL-handledare enligt den uppdaterade versionen av UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är Carita även Diplomerad Organisationskonsult efter att ha gått den 4-åriga utbildningen för organisationskonsulter på Gestaltakademin.

Detta gav henne möjlighet att fördjupa sitt arbete med individuell utveckling och öka sin förståelse för gruppdynamiska processer, inklusive hur ledarskapet kan hanteras i dessa grupper.

Ledare och styrelseledamot

catarina är certifierad enligt nya versionen ugl 2008Arbetslivserfarenheten innefattar även tjänster som ledare i olika befattningar och som styrelseledamot.

Sedan slutet av 1990-talet driver hon egen konsultverksamhet inom ledning av projekt och utveckling av team.

Kunderna innefattar både företag och myndigheter, där hon varit del i utvecklingen av organisationer, grupper och ledare.

UGL- handledare sedan 1989

Carita har mångårig erfarenhet av att handleda UGL-kurser vilket hon gjort sedan 1989.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.