Carina von Konow är certifierad för UGL 2008Carina von Konow utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, år 1998.

Hon är även certifierad enligt den uppdaterade versionen av konceptet, UGL 2008.

Bakgrund som ledare

Carina är en erfaren lärare som dessutom arbetat som arbetslagsledare och handledare i grundskolan.

Hon är aktiv inom frivilligrörelsen och där instruktör i team och ledarskapsutbildningar.

Nuvarande verksamhet med ledarutveckling

Idag är Carina egen företagare med inriktning på team- och ledarutveckling.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.