Carin Staaf är UGL-handledare

Carin Staaf fick 1994 chansen att utbilda sig till ledarskapsinstruktör inom Svenska Lottakåren. Carin tog chansen till denna utbildning, driven av lusten att arbeta med människor.

Under sin tid som aktiv Lotta, har hon sedan haft möjlighet att själv utöva ledarskap på olika nivåer inom organisationen och få egen praktiskt erfarenhet inom ämnet.

UGL och UL erfarenhet

Efter att i många år ha arbetat som ledarskapsinstruktör på olika frivilligskolor infann sig tanken att gå vidare med nya utmaningar inom ämnet ledarskap.

År 2001 utbildade hon sig därför till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Carin är även omcertifierad för att få handleda i den nya, reviderade versionen av UGL, kallat UGL 2008.

Carin har även genomgått en utbildning till så kallad UL- handledare, det vill säga Utvecklande Ledarskap, inom Försvarsmakten och har sedan dess handlett ett flertal sådana kurser, främst inom Totalförsvaret.

Carin Staaf är certifierad handledare enligt UGL 2008Mer om Carin

Förutom att verka som UGL-handledare, arbetar Carina som handläggare och utbildare inom det studieadministrativa systemet (Ladok) på Umeå Universitet.

Motto

"Vänd hindren till möjligheter".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.