Camilla Widing är handledare för UGL-kurser

Camilla har mer än 20 års erfarenhet som chef och ledare. Hon har bland annat varit verksam som egen företagare, inom tillverkningsindustrin och numera inom statlig verksamhet.

I sina olika roller genom åren har hon haft både direkt och indirekt personalansvar för grupper bestående av två till 150 medarbetare.

Camilla säger själv att hon drivs av utveckla andra människor och se hur individerna växer och blir delaktiga.

Hon har en stark tro på alla individers potential, och alla kan lyckas med rätt förutsättningar och inställning.

Till några av sina starkaste drivkrafter räknar hon ständiga förbättringar både för individer och verksamheter.

Mer om Camilla

Förutom att vara certifierad handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är Camilla även certifierad att arbeta med IPU (Institutet för Personlig Utveckling) Drivkraftsanalys.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.