bo mattsson ugl handledareBo Mattsson

Till minnet av en god vän och kärleksfull handledare

Våren 2008 lämnade Bosse i samband med sin död ett stort tomrum efter sig i tillvaron hos både vänner, familj och kollegor. Vi har valt att behålla denna sida på sajten för att hedra en kär vän och kollega som under många år vigde en stor del av sitt liv åt UGL.

Bosses motto i livet var som du kan se nedan att "livets mening är kärlek". Det var min upplevelse att han verkligen personifierade detta motto i sitt sätt att relatera till människor. Han är för mig en stor förebild vad gäller omtanke om sina medmänniskor och livsnjutande.

Yrkesmässigt var han även en stor inspiration och en mentor under mina tidiga år i arbetet med mänsklig utveckling. Han var även en starkt bidragande orsak till att denna förmedling av UGL-kurser kom till och därifrån har blivit vad den är idag.

Med kärlek,

Markus Amanto
uglkurser.se

Bakgrund Bo Mattsson

Bosse föddes och växte upp i Ronneby i Blekinge långt ifrån UGL och allt vad handledare innebar. När han var 20 år gammal flyttade han in till Karlskrona. Han hade tidigare varit gift och hade därifrån tre barn. Efter en skilsmässa år 1996, träffade han 1999 sitt livs stora kärlek, HELEN. De förlovade sig och bodde tillsammans i Ronneby.

Bosse hade erfarenhet av arbete som chef eller ledare på olika nivåer både inom den offentliga sektorn och den privata under 18 års tid. Han var dessutom engagerad som fotbollstränare på elitnivå under 13 års tid. Sitt arbete med UGL samt med utveckling av ledare och grupper inledde han som konsult år 1994 vid en stiftelse vid namn Ett helt liv, belägen i Karlskrona.

Bosse hade även en längre anställning vid Hyper Island, en skola för nya media i Karlskrona.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Bo utbildade sig till UGL handledare 1997. Från och med år 2000 jobbade han på ovan nämnda skola med ansvar för den externa verksamheten inom utveckling av ledarskap och grupper. Han jobbade även för Försvarshögskolan med att handleda kurserna FUGL (Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare) samt HUGL (Handledarutbildning Utveckling av Grupp och Ledare). Detta innebar även att han fungerade som examinator nya UGL-handledare.

Som nämnt ovan arbetade Bo med utveckling av grupper och ledarskap sedan 1994. Inledningsvis vid stiftelsen Ett Helt Liv och senare på Hyper Island. Som tränare inom fotboll var han verksam i 28 år på alla nivåer från ungdom till elit.

Bosses motto

Livets mening är KÄRLEK.

Vad hade du gjort om du inte varit handledare för UGL?

"Med all säkerhet hade jag arbetat med människor i någon form. Jag lär mig själv så mycket i mötet med andra människor."

För att läsa fler presentationer av handledare gå tillbaka till Datum och priser, klicka där på respektive handledares namn.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser