Bodil Berglund är handledare för UGLBodil Berglund har tidigare arbetat bland annat inom Länsutbildningar, Nokia och Ericsson.

Hon har även erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn såsom kommun, landsting och stat.

Huvudsakligen har hennes arbete rört personalfrågor i olika former såsom rehabilitering, personalutveckling och utbildning. Hon har även arbetat med förhandlingar, rekrytering och personalsocial frågor.

Egna utbildningar

Bodil är certifierad enligt UGL 2008Bodil är utbildad psykoterapeut och har även läst gestaltterapeutisk grundkurs.

Hon har även utbildat sig till socionom och där byggt på med en utbildning till organisationskonsult med psykodynamisk grund.

Hon är även certifierad i användandet av MBTI, Myers-Briggs Type Indicator.

Verksamhet idag

Idag arbetar Bodil Berglund med utbildning av både individer och grupper.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.