bk helmersson ugl handledareBK Helmersson

BK Helmersson har rötterna i Jämtland, där han föddes 1953. BK har en bakgrund inom Försvarsmakten, där han bland annat arbetat med logistik. Han har en gedigen erfarenhetsbank att ta från när det gäller ledarskap i organisationer med 30 till 100 medarbetare.

Sedan 2001 driver han också egen verksamhet inom utveckling av grupper och individer.

BK Helmersson har deltagit i Försvarsmaktens högsta och mest omfattande utbildning i ledarskap, kallad KLLOK, arrangerad av Försvarshögskolan. Han är även licenserad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt utbildad handledare för debriefing genom SOSCON i Norge.

Han var tidigare certifierad handledare för UGL och i den rollen uppfattades han ofta som både rättfram och processinriktad.

Fritiden spenderar han helst i den Jämtländska hembygden och det får gärna vara vintertid. Han trivs bra på en snöskoter och med boendet ordnat i husvagn.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.