bk helmersson ugl handledareBK Helmersson

BK Helmersson har rötterna i Jämtland, där han föddes 1953. BK har en bakgrund inom Försvarsmakten, där han bland annat arbetat med logistik. Han har en gedigen erfarenhetsbank att ta från när det gäller ledarskap i organisationer med 30 till 100 medarbetare.

Sedan 2001 driver han också egen verksamhet inom utveckling av grupper och individer.

BK Helmersson har deltagit i Försvarsmaktens högsta och mest omfattande utbildning i ledarskap, kallad KLLOK, arrangerad av Försvarshögskolan. Han är även licenserad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) samt utbildad handledare för debriefing genom SOSCON i Norge.

Han var tidigare certifierad handledare för UGL och i den rollen uppfattades han ofta som både rättfram och processinriktad.

Fritiden spenderar han helst i den Jämtländska hembygden och det får gärna vara vintertid. Han trivs bra på en snöskoter och med boendet ordnat i husvagn.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
24 feb - 28 feb 2025
Vecka 09
Hovs Hallar, Båstad
0 kr 3+ Anmälan Mer information
19 maj - 23 maj 2025
Vecka 21
Bommersvik, Stockholm
0 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.