Magnus är certifierad handledare för UGL

Magnus har arbetat inom det privatat näringslivet inom organisationer såsom Pharmacia, Ikano Gruppen och IKEA. Han har där under en längre tid verkat som HR-chef och den större delen av den tiden i miljöer som varit multikulturella och internationella. 

Han har där jobbat med att stödja och ge support till medarbetare, chefer och ledningsgrupper på olika nivåer.

Idag arbetar Magnus som konsult inom Management och HR där han största fokus ligger på inviduell utveckling, grupputveckling och organisationsutveckling. Hans kunder finns både inom kommuner, statliga verk och det privata näringslivet.

Mer om Magnus

Magnus menar att långsiktig framgång bygger på att utvecklas förtroendefulla relationer gentemot varandra och att i alla organisationer är ledarskapet nyckeln. Ledarskapet i sin tur börjar med att lära känna sig själv på ett djupare plan.

Magnus har en passion för människor och drivs av att göra skillnad. För att få människor, team och organisationer att växa balanserar han ett stödjande arbetssätt med att våga utmana när det krävs.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.