Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Berit Färnlycke är handledare för UGLBerit Färnlycke

Berit Färnlycke har erfarenhet av att vara anställd både inom privat näringsliv, kommunal verksamhet och landstinget.

Hennes befattningar har inkluderat säljare, tandsköterska, distriktschef, regionchef och VD.

Genom olika upplevelser väcktes Berits intresse för att utforska mellanmänskliga relationer och ledarskap i början av 1990-talet.

Ett fördjupat intresse för ledarskap och UGL

Hon deltog i sin egen UGL-kurs i slutet av 1990-talet och utbildade sig till UGL-handledare år 2000.

Hon är även omcertifierad för den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Berit är omcertifierad enligt UGL 2008

Annan utbildning och certifiering

Berit är certifierad i instrument/koncept som till exempel SDI (Strength Deployment Inventory), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), LoS (Ledarskap och Självkännedom), SL (Situationsanpassat Ledarskap) och Debriefing.

Berits arbete med ledarskap

Berit har genomfört mer än 70 stycken UGL-kurser och har varit delaktig i förändringsarbeten för individer, ledare, chefer, säljare, arbetslag och organisationer i mer än 10 års tid.

En av hennes styrkor är att hon alltid vågar prova. "Tänk om jag skulle dö nyfiken!", som hon säger.

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 190 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser