Arne Svensson är handledare för UGL

Arne har i cirka 35 års tid varit anställd inom Försvarsmakten. Därifrån har han ledarerfarenhet i olika befattningar och på olika nivåer.

Sedan närmare 20 år tillbaka arbetar han med utbildning av officerare och då främst inom pedagogik och ledarskap.

Utöver sitt ordinarie arbete arbete arbetar Arne olika uppdrag inom området för ledarskap, till exempel med att handleda UGL-kurser. Han är även särskilt utbildad och certifierad av Försvarshögskolan att utbilda blivande UGL-handledare.

Arnes övriga certifieringar och utbildningar

Arne är även handledare för IL (Indirekt Ledarskap), UL (Utvecklande Ledarskap) och LoS (Ledarskap och Självkännedom). Samtliga genom Försvarshögskolan.

Han är också handledare för Lagutveckling via Försvarshögskolan och handledare för Vägledande Samtal. 

Utöver det är han också utbildad inom krishantering och debriefing genom SOSCON i Norge, RITS® (Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress) steg 1-5. 

Mer om Arne

Arnes motto är "Det skulle lika gärna kunna bli bra". Med det vill han beskriva att han önskar fokusera på de positiva möjligheter och utvecklingseffekter som uppkommer när en individ i sitt ledarskap vågar utmana sig själv.