Anne-Lie Ahlqvist är kursledare för UGL

Anne-Lie har varit verksam i drygt 30 års tid inom Försvarsmakten både som civil och som officer. Den erfarenheten har gett henne en bra grund gällande att utveckla både grupper och individer. 

Idag arbetar hon som operativt och strategiskt stöd till chefer i Region Östergötland och även med  grupputveckling för grupper i olika nivåer.

I arbetet med människor är det viktigt för Anne-Lie att henne förhållningssätt speglar det hon står för, en humanistisk och mänsklig grund.

Hon beskriver sig själv som ödmjuk, genuin, prestigelös som handledare. En nypa humor ingår även det i paketet. 

Mer om Henrik

Anne-Lie är förutom handledare för  UGL, Utveckling Grupp Ledare även handledare för UL, Utvecklande Ledarskap, samt certifierad coach.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.