Ann Falkén är handledare för UGL-kurserMed ett förflutet från såväl ABB som Sveriges riksbank har Ann 20 års erfarenhet av finanssektorn med flerårig chefserfarenhet. 

Grupputveckling

Ann har valt att bygga på sin examen inom nationalekonomi genom att vidareutbilda sig inom kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och ledarskap med en återkoppling till hennes tidigare erfarenheter.

Idag är Ann delägare och driver en verksamhet som erbjuder grupputveckling, personlig utveckling och ledarskapsutveckling för företag i Stockholm.

Ann och UGL

Ann är utbildad UGL-handledare enligt den senaste versionen kallat UGL 2008. 

Övriga certifikat

Ann är även certifierad handledare i Susan Wheelans teori och modell GDQ, vilket står för Group Development Questionnaire, vilket används för att hjälpa grupper att förstå var de befinner sig i gruppens utvecklingsstadium och vad som behövs för att de ska utvecklas till effektiva arbetsgrupper. Hon är även högskoleutbildad inom KBT, Kognitiv BeteendeTerapi.

ugl-handledare-2008Mer om Ann

Omdömen som Ann ofta får är att hon upplevs som äkta, förtroendeingivande och pålitlig.

Ann hette tidigare Falkén i efternamn.