Albert är licenserad UGL-handledareAlbert arbetar som ledarutvecklare och organisationskonsult.

Tidigare har han utvecklat och drivit verksamheter inom besöksnäring och digital kommunikation.

Hans bakgrund inkluderar att ha varit chef och VD för flera olika hotell samt för snabbväxande företag inom webbkommunikation. 

En del av sin tid ägnar Albert nu åt att arbeta med ledningsstöd i frågor rörande strategi, organisation och ledarskap.

Han handleder även chefer och har ett flertal olika styrelseuppdrag.

Mer om Albert

Albert är licenserad UGL-handledare, både för UGL på svenska och på engelska. 

Han tycker om att arbeta med förändring och har lång erfarenhet av att leda medarbetare i förändring.