Under 2005 genomför vi ugl vid två tillfällen. Kursavgiften är i båda fallen 12900 kronor.
Kostnad för kost och logi tillkommer med 7000 kronor. Samtliga priser är exklusive moms.

Vecka

Datum

Plats

Handledare

       

42

17-21 okt

Uppsala

1)

49

5-9 dec

Uppsala

1)

1) Planeringen för besättning av handledare görs inom kort

För kurstillfällen på övriga tider under året, vänligen besök någon av följande leverantörer som vi varmt kan rekommendera:

Hyper Island - www.hyperisland.se
Evolator - www.evolator.se
Sobel Utveckling - www.sobel.se
Carraria - www.carraria.se

Ugl (utveckling av grupp och ledare) är en utbildning för dig som vill utveckla ditt ledarskap och medarbetarskap, oavsett var du jobbar och vilken roll du har på din arbetsplats.

En ugl är en ledarskapsutbildning som bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att praktiska erfarenheter står i centrum för ditt lärande. Under uglkurser ställs det alltså stora krav på att du deltar aktivt och har en vilja att utforska din nuvarande förmåga i medarbetarskap och ledarskap.

Detta gör att ugl-kurser på många sätt är tuffare än annan ledarskapsutbildning och ledarskapsträning, men också mer utvecklande som personlig utveckling. Och framför allt kan vi garantera; ugl är en totalupplevelse för både hjärta och hjärna.

Uglkurser ger dig fördjupade kunskaper i:

- Individens roll i gruppen
- Gruppens mognad och utveckling
- Metoder att hjälpa gruppen till utveckling
- Kommunikation för samspel och konflikthantering
- Ledarbeteende kopplat till individens och gruppens behov

Ugl hjälper dig att konkret utveckla:

- En effektivare konflikthantering
- Ökad självinsikt som ger ökad självkänsla
- Effektivare ledning av möten och sammanträden
- Ökad förmåga att utöva ett kompetensutvecklande ledarskap
- Effektivare stresshantering
- Insikt om gruppers utveckling samt individens roll i denna
- Förmågan att kommunicera effektivare
- Erfarenhet av gruppdynamiska metoder

Uglkurser som individutveckling har utvecklats under 20 års tid och har på senare år blivit en mycket populär kurs inom näringsliv och offentlig förvaltning. Ugl bygger bland annat på modellen firo och ger dig ökad självinsikt. Fler än 20000 personer har sedan starten inspirerats, utvecklats och stärkts i sin roll som ledare och medarbetare genom uglkurser.