Ett situationspassat ledarskap är mer än bara teori

situation med anpassat ledarskapUtövar du ett situationsanpassat ledarskap? Troligen är så fallet, sällan eller aldrig leder vi på ett konstanst sätt under alla omständigheter.

Frågan är dock om det är ett medvetet situationsanpassat ledarskap eller om det är något som bara sker, en reaktion på yttre omständigheter. En av sakerna du får chansen att uppleva under en UGL-kurs är hur ett situationsanpassat ledarskap hör ihop med en grupps mognad.

Som ledare är det viktigt att anpassa sitt ledarskap till en ny grupp där relationerna är relativt omogna. Mycket av deltagarnas energi går åt till normbildning samt formgjutning av teamet. Det ställer på ett situationsanpassat ledarskap som skapar trygghet i den situationen.

En grupp som utvecklats mer har oftast börjat hamna i olika former av konflikter. Folk irriterar sig mer på varandra och uttalar mer öppet denna irritation. Situationpassat ledarskap kräver här att du kan förändra ditt sätt till att leda mer till en förebild, någon som med mod och klarsynthet ser samt klargöra konfrontationer i teamet.

Situationsanpassat ledarskap betyder också att när gruppen är tiden mogen så behöver ledare blir mer en i mängden. Någon som är fanbärare av en vision och som är prestigelös i sitt ledande.

Upplevelse av situationsanpassat ledarskap i praktiken

Det finns metervis med böcker skrivna om situationsanpassat ledarskap. Olika synvinklar existerar såsom att utgå från gruppens mognad eller dess kompetens. Under UGL får du en direktupplevelse av hur ett eller annat ledande påverkar gruppen. Det vill säga om du reflekterar över dig eget och de övrigas beteende under utbildningen.

Avslutningsvis är det viktigt att framhålla ett effektivt situationsanpassat ledarskap kan leda till stora ekonomiska vinster i effektivitet, liksom stora hälsomässiga vinster i form av förbättrad relationer på arbetsplatsen. I vår tro är detta en färdighet som man kan lära sig, beteenden samt synsätt som man införskaffar, inte något man föds med.

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.