Ann har, med en socionomexamen i botten, i mer än 25 år arbetat med människor, deras svårigheter och utveckling. Merparten av tiden har hon verkat som personalkonsulent inom Försvaret med personalomhändertagande och personalutveckling i skilda former som huvudsakliga arbetsuppgifter.

Ugl är en del av hennes inriktning och förutom mångårig erfarenhet som UGL-handledare har hon även medverkat i framtagande av FUGL (Fördjupad UGL) och anlitas av Försvarshögskolan bland annat för genomförande av denna kurs och HUGL (Handledarutbildning UGL).

Ann driver idag KLUANN Konsult AB med krishantering, ledarskap och utveckling av grupper och individer som verksamhetsfält.