Bland ledarskapsutbildningar är UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) en utbildning för dig som vill utveckla ditt ledarskap och medarbetarskap, oavsett var du jobbar eller vilken roll du har på din arbetsplats.

Ledarskaputbildningar som denna bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att praktiska erfarenheter står i centrum för ditt lärande. Under ledarskapsutbildningar som den här ställs det alltså stora krav på att du deltar aktivt och har en vilja att utforska din nuvarande medarbetar- och ledarskapsförmåga.

deltagare på ledarskapsutbildningarDetta gör att UGL-kurser på många sätt är tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men också mer utvecklande. Och framför allt kan vi garantera; en totalupplevelse för både hjärta och hjärna.

Ledarskapsutbildningar som UGL ger dig fördjupade kunskaper i:

Den hjälper dig att konkret utveckla:

Ugl har utvecklats under 20 års tid och har på senare år blivit en av Sveriges populäraste ledarskapsutbildningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Fler än 20000 personer har sedan starten inspirerats, utvecklats och stärkts i sin roll som ledare och medarbetare genom denna utbildning.