stephan eberdal ugl handledare

Stephan Eberdal har varit egen företagare under 30 års tid. Som konsult har han mer än 20 års erfarenhet av utveckling av grupper och individer inom ledarskap, arbetslagsutveckling samt försäljning och affärskommunikation.

Han har också en mångårig erfarenhet av planering och genomförande av insatser för utbildning av ledare och arbetslag. Hans erfarenhet inkluderar både små och mycket stora, komplexa organisationer. Stephans specialitet är erfarenheten av att skapa utbildningsinsatser som skräddarsys och som bryter traditionella mönster och ger utrymme för konkreta förändringar i beteenden.

Uppdragsgivarna har inkluderat exempelvis Folktandvården, Ericsson, SAAB, Volvo, Astra Zeneca, Kronofogdemyndigheten, Estrella, Electrolux, ett flertal arbetsförmedlingar, Nordea, Duni, Kungliga hovstaterna med flera.

Utbildning

Stephans utbildningsbakgrund, förutom UGL, innefattar Ekonomi och redovisning för egenföretagare, Kvalificerad teknisk säljledarutbildning och affärskommunikation.

Han är även diplomerad handledare för GDQ och är certifierad av Susan Wheelan personligen. GDQ-verktyget som används för att mäta gruppers effektivitet och samtidigt hitta framgångsrika strategier för att utveckla ett arbetslag, är kanske ett av de mest spännande resultaten av mer än 30 års forskning, menar Stephan.

Licens finns även för FIRO-B och SDI (Strength Deployment Inventory).

Hans övriga handledarkompetens innefattar även att han har arbetat med Visionsbygge Inifrån (på engelska Envisioning Enspiriting, enligt Warren Siegler). Stephan är även diplomerad handledare för Active Parentings föräldraprogram "Aktivt föräldraskap" för åldersgrupperna 2-12 år samt tonårsprogrammet.

Stephans tankar om utbildning

"Människan är en obegränsad resurs. Människan är en tillgång som kräver utmaning och näring för att växa och verka i harmoni med andra. Min grundläggande värdering är att alla människor är värdefulla och behövs. Det finns inga kompletta, eller 'rätta', människotyper. Det krävs alltid en anpassning för att kunna arbeta och bli effektiva tillsammans.
Att avgöra var, och hur, varje individs resurser kan tas tillvara på bästa sätt är en komplicerad process och följer inga givna ramar. Denna process kräver kunskap och förståelse framförallt om sig själv, både hos organisation, ledare och medarbetare", menar Stephan.

Motto

"Alla medarbetare behövs och måste tillvaratas som en resurs om organisationen skall kunna nå sina uppsatta mål och växa i styrka. I varje människa finns en obegränsad tillgång till förändring och prestation".

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
17 apr - 21 apr 2023
Vecka 16
Torekov Hotell, Båstad
27 900 kr Anmälan Mer information
08 maj - 12 maj 2023
Vecka 19
Torekov Hotell, Båstad
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
29 maj - 02 jun 2023
Vecka 22
Torekov Hotell, Båstad
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
26 jun - 30 jun 2023
Vecka 26
Vann Spa Hotell & Konferens, Lysekil
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
21 aug - 25 aug 2023
Vecka 34
Vann Spa Hotell & Konferens, Lysekil
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
02 okt - 06 okt 2023
Vecka 40
Torekov Hotell, Båstad
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
30 okt - 03 nov 2023
Vecka 44
Torekov Hotell, Båstad
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
20 nov - 24 nov 2023
Vecka 47
Vann Spa Hotell & Konferens, Lysekil
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information
27 nov - 01 dec 2023
Vecka 48
Torekov Hotell, Båstad
27 900 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.