Bob Rosell är handledare för UGLBob Rosell har många års erfarenhet av ledarskap, då han innehaft många chefsbefattningar inom Luftvärnsregementet i Halmstad.

Dessa befattningar har inneburit såväl planering och ledning av verksamheten som personalfrågor, kompetensutveckling och säkerhetsfrågor.

Han har också verkat som ställföreträdande chef för Ledarskapssektionen under en kortare period.

Bob har haft uppdrag inom offentlig sektor såväl som inom näringslivet.

Fortbildningsuppdrag

Han har även hållt utbildningar vid Högskolan i Halmstad och arbetat som lärare och ställföreträdande kurschef vid Luftvärnets Stridsskolor i Halmstad under åren 2004-2005.

Certifieringar och ledarskapsutbildningar

Av Försvarshögskolan är Bob certifierad handledare för Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) och Utvecklande Ledarskap (UL).

Han är certifierad handledare för SDI- Strength Deployment Inventory  både Standard och Premier Edition.

Bob har även deltagit i Partnerskap för Ledarskap och Lärande i Halland (PALL).

Mer om Bob

Att åka skidor, uppleva skogen och umgås med sin familj är saker som Bob uppskattar att göra på fritiden.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.