Annica Norden är utbildad kursledare för UGLAnnica har en bakgrund som samtalsledare och instruktör inom Försvarsmakten sedan 1998.

Hon har även flerårig chefs- och projektledarerfarenhet samt som krisstödjare både akut och preventivt.

Annica är idag anställd på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som lärare inom ämnena ledarskap och krisstöd.

Där utbildar hon studerande inom SMO (Skydd Mot Olyckor), brandingenjörer, räddningsledare och fristående kurser inom avlastandesamtal och psykologisk första hjälp.

Egen utbildning

Certifierad UGL handledareAnnica är personalvetare med pedagogisk inriktning samt samtalsledarutbildad via SOSCON och Försvarsmakten.

Utöver UGL-handledarskapet är Annica också handledare inom UL (Utvecklande Ledarskap), SDI (Strength Deployment Inventory) och MHFA (Mental Health First Aid).