När du har gått grundkursen UGL kan du välja att fortsätta utveckla ditt ledarskap till exempel genom att delta i Fördjupad UGL, FUGL. Grundkursen UGL, som du hittar kurstillfällen för under Datum och Priser är fem dagar lång. Den fördjupade kursen, FUGL är totalt 10 dagar, fördelade på 5+5 dagar med en helg emellan.

En grundläggande den av kursen handlar om självledarskap, som handlar om att kunna utveckla dig själv i relation till ett önskat mål. Kursen syftar till att ta dig ytterligare ett steg i din personliga utveckling. Den fördjupar din sociala förmåga och din självinsikt samt ger dig verktyg för ett trovärdigt ledarskap. Under Fördjupad UGL får du även med dig verktyg för att öka produktiviteten och samhörigheten i en grupp.

Under FUGL får du möjlighet att träna på kommunikation, feedback, konflikthantering, påverkan och ledarskap. Kursen är upplevelsebaserad precis som grundkursen. Kursen skapar förutsättningar för att du ska kunna ta hållbara beslut som gör att allas bidrag och kompetenser får uppmärksamhet och tas tillvara.

Kursens delmål

Övrigt om FUGL 

Den fördjupade kursen erbjuds för närvarande enbart av Försvarshögskolan. Då de bara erbjuder ett fåtal kursstarter per år kan det vara svårt att få plats på kursen. De pågår arbete med att låta flera kursarrangörer arrangera Fördjupad UGL. När, och om, så sker kommer vi att återkomma med mer information om det.